De Markt voor Vrijheid: 25 jaar libertarisme en klassiek-liberalisme in de Lage Landen (2001)

door Aschwin de Wolf en Stefan van Glabbeek.

Meer info en verscheidene recensies over dit boek op libertarian.nl

Terug naar het boekenoverzicht

Inleiding door Hub Jongen

Niet beschikbaar

Deel I: Het libertarisme

Libertarisme: De renaissance van het klassiek liberalisme door Aschwin de Wolf
Libertarisme en Eigendomsrechten door Jan Narveson
De Opkomst, Neergang en Herleving van het Klassiek Liberalisme door Ralph Raico

Deel II: 25 jaar geschiedenis in Nederland en België

Geschiedenis van het Libertarisme in de Lage Landen door Stefan van Glabbeek: Niet beschikbaar

Deel III: Een idee van de verschenen publicaties

Binnenkort..

Deel IV: Nieuwe artikelen anno 2000

Mensenrechten versus Natuurlijke rechten door Frank van Dun
Ethiek en Rationaliteit. David Gauthier’s ‘Morals by Agreement’ als fundering voor het Libertarisme door Marco Kreuger
De rechtvaardiging van privé-eigendom voor eerstkomenden door Jan Narveson
Een theorie over contracten: Bindende afspraken, Eigendomsoverdracht en oververvreemdbaarheid (PDF) door N. Stephan Kinsella
Kapitalisme via Wetenschap en Moraal door Tibor R. Machan
Decentralisatie, subsidiariteit, Rodney King en staatsvergoddelijking: een libertarische analyse door Walter Block
Prostitutie: een filosofisch overzicht door Wendy McElroy

Nabeschouwing door Hub Jongen

Niet beschikbaar