Welkom bij onze vraagbaak! Onbekend met het libertarisme? Hier een beknopte uitleg.

Is pedoseksualiteit en kinderprostitutie legaal in een libertarische samenleving?

+1 stem
gevraagd 2 augustus 2012 in Libertarisme door Karel Staal (111 punten)
   

2 Antwoorden

0 stemmen
beantwoord 5 augustus 2012 door tomdevolder (119 punten)
Nee natuurlijk niet, denk aub even na! In een libertarische samenleving kun je het lichaam van iemand het best zien als een bezit. Bij kinderen geld dit ook zo, ouders moeten zorgen dat ze dit 'bezit' in een zo goed mogelijke staat afleveren bij het volwassen worden en mogen dit bezit onder geen beding gebruiken voor hun eigenbelang of het als het ware stuk maken nog voordat het kind er zelf over kan beslissen. Ik denk dat je vanuit het libertarisme daarom ook bijvoorbeeld kunt stellen dat besnijdenis verboden is omdat het een inbreuk is op de (keuze)vrijheid van een kind. Vanuit het libertarisme zijn er zelfs mensen die om de voorgenoemde reden zelfs abortus afwijzen, omdat je dan beslist over het lichaam van een ander (ongeboren kind).
opmerking gemaakt 6 augustus 2012 door Karel Staal (111 punten)
Dit lijkt mij helaas geen afdoende verklaring: wanneer het lichaam van iemand een bezit is (van het kind in dit geval), kan dat niet het bezit van een ander (de ouders) zijn. Vanuit dat oogpunt is het inderdaad niet toegestaan om je kind te besnijden of, afhankelijk van wanneer je iemand als individu beschouwd, aborteren. Een kind dat zijn eigen lichaam bezit, zou zelf mogen beslissen dit lichaam te verhandelen zoals hij of zij dit ziet. Ik heb het hier niet over de ouders als zijn of haar pooiers.

Mocht het kind wel het bezit zijn van de ouders, hoe kan je dan vanuit het libertarische principe bepalen wanneer het kind volwassen is? Is dat op z'n achtiende of wanneer de ouders dat vinden? Dat klinkt een beetje als vrij specifieke regelgeving bovenop het non-agressie principe, wat me juist niet de bedoeling lijkt in een libertarische samenleving.

Sowieso is het nogal een stap om te zeggen dat ouders 'onder geen beding' het kind mogen gebruiken voor eigenbelang. Tenslotte zou het kind laten werken om het gezin te ondersteunen (wat ook zou moeten kunnen in een libertarische samenleving: school is niet verplicht) of zelfs maar te laten afwassen.

Dus nee, ik vind dit geen bevredigend antwoord. Sterker nog: het antwoord is inconsistent met de libertarische filosofie en spreekt zichzelf tegen.
opmerking gemaakt 6 augustus 2012 door tomdevolder (119 punten)
Als je zo goed op de hoogte bent van de libertarische filosofie, bedenk dan zelf een antwoord of verklaring. Maar sowieso is jouw antwoord ook onzinnig, het gezin ondersteunen door arbeid te verrichten is niet (alleen) het eigenbelang van de ouders, maar ook van het kind zelf, slecht argument dus.

En eerlijk gezegd denk ik dat  je een beetje realistisch moet zijn met dit soort problemen, er is misschien wel een minimalistische overheid voor nodig om een antwoord te geven op dit soort problemen, om bv. aan te geven wanneer iemand volwassen is, en wat je wel en niet met een kind mag doen.

 En zelfs in een anarcho-kapitalistische samenleving zal dit probleem waarschijnlijk wel worden opgelost door een vrijwillige politiemacht die misbruikers aanpakt, maar ook deze politiemacht zal op zo'n probleem bepaalde regels moeten toepassen om te beslissen wanneer ze wel en niet ingrijpen.

Verder zou je dit probleem ook kunnen toepassen op het huidige politieke stelsel, met de vraag hoe de huidige democratie voorkomt dat er pedoseksualiteit en kinderprostitutie plaats vind als daar een meerderheid van stemmers voor zou bestaan. Het antwoord is dat het huidige stelsel dat in zo'n geval ook niet kan voorkomen.
0 stemmen
beantwoord 2 januari 2013 door murray_roodbaard (252 punten)
Pedoseksualiteit en kinderprostitutie zullen niet legaal zijn mits kinderen psychologisch niet in staat zijn weloverwogen beslissingen te nemen. Vandaar ook dat ouders het leven van hun kind "beheren" tot het oud genoeg is om zelfstandig te zijn en het huis te verlaten.

De leeftijd 18 is hierbij arbitrair, dat moet worden toegegeven, want de ene is later zelfstandig en de ander iets vroeger.

Voor wat betreft zaken als besnijdenis is dit heel simpel. Alhoewel ouders het leven van hun kinderen "beheren", houdt dit in dat zij beslissingen nemen die logisch te verklaren zijn als in het bestwil van kinderen en daarbij in acht nemend het non-agressie principe. Dat houdt dus in dat besnijdenis uit den boze is, TENZIJ een goede medische reden kan worden aangetoond.

Hoe dan ook is het nonsens dat een stel outsiders, - de STAAT - denkt beter over kinderen te kunnen beslissen dan ouders. De staat bepaalt dus hoe dan ook niets in deze binnen de libertarische filosofie.
Alle inhoud is publiek domein.

Bezoek oude site
...