Welkom bij onze vraagbaak! Onbekend met het libertarisme? Hier een beknopte uitleg.

Wat als het bedrijf dat een bepaalde wijk van water voorziet de prijzen ineens vertienvoudigd?

0 stemmen

2 Antwoorden

+1 stem
beantwoord 5 augustus 2012 door tomdevolder (119 punten)
dan zoeken de bewoners een andere aanbieder
0 stemmen
beantwoord 2 januari 2013 door murray_roodbaard (252 punten)
Binnen het libertarisme is contractbreuk niet toegestaan. Iedere klant zal een contract aangaan met het bedrijf dat zijn huis van water voorziet. Een normaal mens zou nooit een contract accepteren waarin staat dat het bedrijf zomaar kan besluiten om zijn tarieven te verhogen.

Doet een bedrijf dit dan toch, dan pleegt het contractbreuk.

Klanten die dergelijke contracten wel hebben geaccepteerd hebben uiteraard niets te klagen.

Buiten het bovenstaande, zouden klanten inderdaad ook nog eens naar een andere voorziener van water kunnen gaan. Een bedrijf zou stom zijn om zijn tarieven 10x te verhogen, aangezien andere bedrijven maar wat graag hun klantenbestand vergroten en meer geld verdienen. Het bedrijf dat 10x meer geld wil, zal zijn klanten natuurlijk verliezen en bankroet gaan.

Het libertarisme stelt dat de vrije markt op natuurlijke wijze zorgt voor concurrentie, omdat van boven opgelegde regelgeving, vriendjespolitiek, overheidssteun e.d. niet zouden bestaan, waardoor concurrentie simpelweg niet kan worden gestopt.

Maar dit laatste is eigenlijk niet zo belangrijk, want zoals ik al eerder stelde zullen klanten contracten aangaan waarin geen voorwaarden zullen staan die het aanbieders toestaan zomaar tarieven te verhogen.
opmerking gemaakt 22 december 2016 door vrijdenker (157 punten)
"niet toestaan" is te makkelijk.
Wie zorgt ervoor dat dit "niet mag"?
Ik denk sociale druk en dat zo'n bedrijf heel snel falliet zou gaan.
Waarschijnlijk bedoel je iets dergelijks, maar zeg dat expliciet.
opmerking gemaakt 26 december 2016 door murray_roodbaard (252 punten)
Contractbreuk is fraude. Fraude zal worden gezien als een overtreding van het NAP. Als dat niet zo zou zijn, zouden contracten sowieso geen enkele waarde hebben en zou niemand ze sluiten. Bedrijven zullen toch op enigerlei wijze een bepaalde, af te dwingen, garantie moeten kunnen leveren om op het vertrouwen van hun klanten te kunnen rekenen. Daar zullen zij mee akkoord moeten gaan. Doen zij dat niet, dan weet de klant meteen dat het bedrijf onbetrouwbaar is. Bedrijven die klanten willen, weten dit, en zullen dus deze garanties gaan leveren.
Enige opgelopen schade van toch gepleegde contractbreuk zal door privé-politie bij de watervoorziener worden verhaald.
Verder heb ik volstrekt helder gemaakt dat klanten bovendien ook naar de concurrent over zouden stappen. Dit is dus de sociale druk, zoals gecreëerd door concurrentie, die op bedrijven zal worden gelegd.
Misschien heb je dat gedeelte per ongeluk overgeslagen bij het lezen.
Alle inhoud is publiek domein.

Bezoek oude site
...