Welkom bij onze vraagbaak! Onbekend met het libertarisme? Hier een beknopte uitleg.

In welke categorieën kunnen anarchisten ingedeeld worden?

0 stemmen
gevraagd 22 oktober 2011 in Anarchisme door Infinity (376 punten)
In welke categorieën kunnen anarchisten ingedeeld worden?
   

1 Antwoord

0 stemmen
beantwoord 22 oktober 2011 door Infinity (376 punten)

Zoals duidelijk zal worden voor de bezoekers anarchistische websites, zijn er twee nogal uiteenlopende gedachtegangen in het anarchistisch denken. De eerste is algemeen bekend als "links-anarchisme," en omvat anarcho-socialisten, anarcho-syndicalisten en anarcho-communisten. Deze anarchisten geloven dat in een anarchistische maatschappij, mensen de rol van private eigendomsrechten zullen of moeten laten varen of sterk verminderen. Het economisch systeem zou worden georganiseerd rond coöperaties, arbeiders als ondernemingbezitters, en / of gemeenschappen. Een belangrijke waarde in deze anarchistische gedachtegang is het egalitarisme, de opvatting dat ongelijkheden, met name van rijkdom en macht, ongewenst, immoreel en sociaal voorwaardelijke zijn.

De tweede is algemeen bekend als "anarcho-kapitalisme." Deze anarchisten geloven dat in een anarchistische maatschappij, mensen niet alleen privé eigendom zullen of behoren te behouden, maar breiden dit ook uit om het gehele sociale domein te omvatten. Geen enkele anarcho-kapitalist heeft ooit het recht ontzegd van mensen om vrijwillig hun privé-eigendom te bundelen en een coöperatie, een onderneming van arbeiders of gemeenschap te vormen; maar ze geloven ook dat een aantal eigendommen, inclusief organisaties als corporaties, niet alleen volstrekt legitiem zijn, maar waarschijnlijk de meest voorkomende economische organisatievorm onder het anarchisme zijn. In tegenstelling tot de links-anarchisten, hechten anarcho-kapitalisten doorgaans weinig of geen waarde aan gelijkheid, omdat zij geloven dat ongelijkheid in alle dimensies -inkomen en welvaart inbegrepen- niet alleen perfect legitiem is zolang ze "op de juiste manier verkregen is", maar ook een natuurlijk gevolg is van menselijke vrijheid.

Een groot deel van links-anarchisten is uiterst sceptisch over de anarchistische geloof van anarcho-kapitalisten, met het argument dat de anarchistische beweging historisch duidelijk links is. Naar mijn mening, is het herschrijven van een groot deel van de geschiedenis nodig om deze bewering te handhaven. In "European Socialism: A History of Ideas and Movements" van Carl Landauer (gepubliceerd in 1959 voordat er een belangrijk modern anarcho-kapitalistisch werk geschreven was), stelt deze grote socialistische historicus vast dat:

"Om zeker te zijn, er is een verschil tussen het individualistisch anarchisme en collectivistisch of communistisch anarchisme; Bakoenin noemde zichzelf een communistisch anarchist. Maar de communistische anarchisten erkennen ook niet enig recht van de samenleving om het individu te dwingen. Zij verschillen van de anarchistische individuen met hun overtuiging dat men, wanneer bevrijd van dwang, vanzelf bij vrijwillige verenigingen van het communistische type zal gaan, terwijl de andere tak geloofd dat een vrij persoon een hogere mate van isolatie zal prefereren. De communistische anarchisten verwerpen het recht op particulier eigendom dat in stand gehouden wordt door de macht van de staat. De individualistische anarchisten zijn geneigd om prive-eigendom als een noodzakelijke voorwaarde voor individuele onafhankelijkheid te handhaven, zonder volledig antwoord op de vraag te geven hoe eigendom gehandhaafd kan worden zonder rechtbanken en politie."

Eigenlijk schreven zowel Tucker als Spooner over het vermogen van de vrije markt om juridische- en beschermingsservices aan te bieden, zodat de opmerking van Landauer zelfs in 1959 niet nauwkeurig was. Maar het interessante punt is dat vóór de opkomst van het moderne anarcho-kapitalisme Landauer het nodig vond om twee takken van het anarchisme onderscheiden, waarvan hij er maar één binnen de brede socialistische traditie achtte.

Vertaald uit Anarchist Theory FAQ van Bryan Caplan door Infinity
http://econfaculty.gmu.edu/bcaplan/anarfaq.htm

Alle inhoud is publiek domein.

Bezoek oude site
...