Welkom bij onze vraagbaak! Onbekend met het libertarisme? Hier een beknopte uitleg.

Is het libertarisme niet utopisch?

0 stemmen

2 Antwoorden

+1 stem
beantwoord 1 juni 2012 door Infinity (376 punten)

Het libertarisme heeft precies dezelfde moraal als de moraal die nu veelal geldt tussen mensen onderling, namelijk het non-agressie principe. Dit principe gaat uit van vrijwillige transacties tussen mensen en wijst de initiatie van geweld af. Hierbij is het wel toegestaan jezelf te verdedigen.

 

Het enige verschil is dat het libertarisme deze moraal doortrekt naar de relatie tussen de overheid en de mensen. Zo wordt namelijk vaak met een dubbele moraal gewerkt. Als iemand je dwingt een jaar te komen werken, heet dat dwangarbeid. Dwingt de overheid je, dan heet dat dienstplicht. Neemt iemand onder dreiging van geweld je geld af, heet dat roof. Als de overheid dat doet, heet het belasting. Wanneer iemand met een bom onschuldige mensen doodt, is dat een massamoordenaar. Wordt dit gedaan in naam van een overheid, heet dit oorlog. Het libertarisme stelt simpelweg dat de overheid zich niet boven de moraal mag verheven waar wij mensen ons ook aan houden.

 

Overheidsvoorzieningen

 

Dat alleen de overheid kan voorzien in bepaalde voorzieningen is ook een mythe. Deze voorzieningen worden uiteindelijk namelijk altijd geleverd door individuen, niet de overheid. Dat kan de vrije markt, die bestaat uit individuen, dus ook. Het enige wat de overheid doet is die individuen hiertoe dwingen of het betaalt ze hiervoor met gestolen of bijgedrukt geld.

 

Mocht je twijfelen over of bepaalde goederen wel door de vrije markt aangeboden kunnen worden, kijk dan gerust rond op deze site en stel eventueel een vraag.

 

Perfecte samenleving

 

De perfecte samenleving is niet waar het libertarisme naar streeft. Wel streeft het naar een rechtvaardige samenleving, waarin ieder individu van dezelfde rechten geniet. Iedereen is vrij om zijn leven in te richten naar gelieven (zolang daarbij natuurlijk geen agressie jegend anderen uitgeoefend wordt). Iedereen is vrij de vruchten van zijn arbeid zelf te houden.

 

Wat wel utopisch is

 

Wat echt utopisch is, is te denken dat op een of andere manier de overheid een enorme macht kan hebben zonder dat ze dit tot een monsterlijk einde brengt. Zoals Rothbard het bondig verwoordde: "Degene die alle wapens en beslissingsmacht in handen van de centrale overheid legt en dan zegt, 'Beperk uzelf'; is degene die werkelijk een onpraktische utopist is." Is niet de hele geschiedenis van de 20ste eeuw een eindeloze lijst van voorbeelden van overheden die  gemakkelijk braken met de zwakke opgelegde beperkingen op hun vermogen om te onderdrukken en zelfs om te moorden naar eigen goeddunken? (bron)

0 stemmen
beantwoord 2 januari 2013 door murray_roodbaard (252 punten)
Ten eerste is het libertarisme niet utopisch voor libertariers.

Desondanks kan ik begrijpen dat het utopisch overkomt voor niet-libertariers.

Echter, in dezelfde zin is een samenleving zonder misdaad ook utopisch. Dit verandert echter niets aan het feit dat iedereen er naar streeft. Als een politicus zou stellen: een samenleving zonder misdaad is een utopie, daarom ben ik er een voorstander van dat we een samenleving hebben met 20% misdaad, en dat we de overblijvende criminelen een gedeelte van ons geld geven en macht om beslissingen over ons te nemen, dan zou deze politicus worden weggehoond, en als een agent zoiets zegt zouden mensen om zijn ontslag roepen.

Uiteraard kan iemand wel zeggen: EERST 20% halen, en dan verder kijken wat we nog meer kunnen bereiken. Maar iedereen eist dat men in beginsel uitgaat van 0% misdaad als ideaal.

Is het uiteindelijk een utopie? Ten eerste zal dat dan slechts komen door immorele mensen die de staat blijven omarmen. Ten tweede, zelfs als het wel utopisch is, dan nog is het onzin om immoraliteit te blijven omarmen, zoals mensen de staat blijven omarmen.
Alle inhoud is publiek domein.

Bezoek oude site
...