Welkom bij onze vraagbaak! Onbekend met het libertarisme? Hier een beknopte uitleg.

Waarom is het libertarisme tegen een wettelijk minimumloon?

0 stemmen

1 Antwoord

0 stemmen
beantwoord 29 december 2013 door Wandelaar (122 punten)
Werknemers die bij een bedrijf gaan werken, sluiten vrijwillig een arbeidscontract om voor een bepaald loon arbeid te verrichten voor hun werkgever. Beide partijen zijn hiermee akkoord gegaan, omdat zij dit voordelig vonden in vergelijking met het niet aangaan van het arbeidscontract. De overheid mengt zich in deze vrijwillige arbeidsrelatie door de werkgever te bedreigen met sancties als het afgesproken loon beneden het minimumloon is. Dergelijke dreigementen zijn tegengesteld aan het libertarische principe geen geweld te initiëren.

Daarnaast zijn er libertariërs die wijzen op de nadelige gevolgen van een afgedwongen minimumloon, namelijk dat dit werkloosheid veroorzaakt. Door het minimumloon wordt de prijs van arbeid kunstmatig hoog gehouden. Dit heeft als natuurlijk gevolg dat het aanbod van arbeid groter zal zijn dan de vraag naar arbeid. Als de arbeid van een werknemer een bedrijf economisch minder oplevert dan het minimumloon, dan is het onrendabel voor het bedrijf om die werknemer aan te nemen. Het minimumloon zal daarom vooral die mensen treffen die, om welke reden dan ook, niet in staat zijn een productiviteit te leveren die hoger is dan het minimumloon. Aan deze minder bedeelde mensen wordt door het minimumloon een mogelijkheid ontnomen een baan te vinden.
Alle inhoud is publiek domein.

Bezoek oude site
...