Welkom bij onze vraagbaak! Onbekend met het libertarisme? Hier een beknopte uitleg.

Is het libertarisme tegen anti-discriminatie wetgeving?

0 stemmen

3 Antwoorden

0 stemmen
beantwoord 5 augustus 2012 door tomdevolder (119 punten)
ja en nee, libertariers vinden over het algemeen dat er wetten moeten zijn die de overheid verplichten iedereen gelijk te behandelen, maar vinden dat privepersonen en organisaties het recht hebben te discrimineren op iedere wijze die zij maar wensen, zolang deze zich niet schuldig maken aan geweld, dwang, bedreiging of bedrieging.
0 stemmen
beantwoord 6 augustus 2012 door Karel Staal (111 punten)
Indien er geen overheid is, zoals in een anarcho-kapitalistische samenleving, dan niet. In het geval van een minarchistische samenleving zijn allen gelijk voor het recht en is anti-discriminatiewetgeving niet nodig.
0 stemmen
beantwoord 2 januari 2013 door murray_roodbaard (252 punten)
Libertariers zijn alleen voor discriminatiewetgeving tegen mensen met *politieke macht*. Dat wil zeggen, mensen met een legale monopolie op het gebruik van dwang en geweld (de overheid, dus).

Dit, omdat men gedwongen is te overheid te accepteren, en het daarom onaanvaardbaar is als mensen door diezelfde overheid wordt gediscrimineerd.

Echter, daar waar mensen niet worden gedwongen ergens mee om te gaan, mee te handelen, of ergens te verblijven, zijn libertariers tegen discriminatiewetgeving. Immers, ten eerste bepaalt de rechtmatige eigenaar van een plek welke regels hij hanteert: het is ZIJN eigendom (ter verduidelijking: de overheid heeft geen eigendom; slechts gestolen waren). Ten tweede is niemand gedwongen daar te zijn (zoals o.a. een restaurant). Men kan discriminatie dus ontwijken danwel vermijden door daar gewoon niet te zijn.

Er is recht op associatie of disassociatie voor burgers. Er is geen recht op disassociatie met de staat. Immers de staat dwingt associatie af.
Alle inhoud is publiek domein.

Bezoek oude site
...