Welkom bij onze vraagbaak! Onbekend met het libertarisme? Hier een beknopte uitleg.

Leidt de afwezigheid van regelgeving en keuringen door de overheid niet tot gevaarlijke producten?

0 stemmen

1 Antwoord

0 stemmen
beantwoord 20 december 2016 door vrijdenker (157 punten)
Die zullen er vast bij zitten, maar dat is nu ook al. Het grootste nadeel van regulering is de verstikkende werking op innovatie en arbeidspotentieel. Consumenten zijn prima in staat zelf te bepalen welke producten kwalitatief zijn. Waar ze weinig kennis hebben kunnen ze gebruik maken van consumenten organisaties en/of vrienden/familie. Vergelijk het met fake news, wil je dat de overheid bepaald wat wel en niet te vertrouwen is? Natuurlijk is er onzin te vinden op het internet, dat betekend niet dat de overheid betrouwbaarder nieuws zou selecteren. Zo blijkt wat de VS over Syrie zegt de grootste onzin te zijn.Hetzelfde geld voor alles waar de overheid zich mee bemoeid. Hoe bepalen ze wat wel en niet goed is? Ze weten het zelf namelijk niet. Dus ze vragen mensen uit de industrie. Dit laat de deur open voor bedrijven om de overheid te beïnvloeden. En die bedrijven zijn vooral geïnteresseerd in het beperken van concurrentie, niet de veiligheid van producten.
Alle inhoud is publiek domein.

Bezoek oude site
...