Welkom bij onze vraagbaak! Onbekend met het libertarisme? Hier een beknopte uitleg.

Wie zorgt er voor de armen en zwakkeren in een libertarische samenleving?

0 stemmen
gevraagd 26 april 2012 in Libertarisme door anoniem
Want nu zorgt de overheid daarvoor en ik vroeg me af hoe dit dan gaat wanneer er een nachtwakersstaat of zelfs helemaal geen overheid meer is.
   

1 Antwoord

0 stemmen
beantwoord 31 december 2013 door Wandelaar (122 punten)
In een libertarische samenleving zal er voor armen en zwakken worden gezorgd door mensen die dat belangrijk vinden. Zij zullen daarom vrijwillig andere mensen persoonlijk helpen, of vrijwillig bijdragen aan stichtingen en hulpverleningsorganisaties. Deze hulpverleningsorganisaties zullen met elkaar concurreren op de vrije markt. Geen van hen zal gerechtigd zijn om met geweldsdreiging geld af te persen. Om giften binnen te krijgen zullen zij moeten proberen aan te tonen dat zij het geld besteden overeenkomstig de wensen en principes van degenen die aan hen doneren. Daarnaast is het mogelijk dat mensen in een bepaalde gemeenschap zich vrijwillig contractueel zullen verplichten om elkaar te helpen.

In een situatie zonder overheid, komt al het belastinggeld weer ter beschikking van het volk. Het volk kan daarmee minstens hetzelfde niveau van zorg betalen als vroeger. Maar zal het volk dat ook doen, als het niet meer wordt afgedwongen? Momenteel wordt door een meerderheid van het volk gestemd op partijen die niet alleen armen willen helpen, maar dat ook verplicht willen stellen. Een meerderheid is dus blijkbaar voor het helpen van arme mensen, en dat is een aanwijzing dat zij ook in een libertarische samenleving bereid zullen zijn anderen te helpen. Het ontstaan van een libertarische samenleving houdt in dat mensen stoppen met agressief geweld. Dat is een morele verbetering. Als mensen dat hebben ingezien, is het niet onwaarschijnlijk dat zij ook op andere punten betere principes zullen hebben, en daarom des te meer bereid zullen zijn hun medemens in nood te helpen.

De vraagstelling gaat er van uit dat de overheid momenteel voor armen en zwakken zorgt, maar niet iedereen ervaart dat zo. Alles wat de overheid doet, doen zij met geroofd geld van de burgers, dus uiteindelijk zijn de burgers degenen die voor de zorg betaald hebben. Bovendien laat de zorg die via de overheid wordt geleverd veel te wensen over, en is het in sommige gevallen eerder een last of zelfs een gevaar. Daarbij kan gedacht worden aan misstanden bij BJZ, verbieden van medicijnen, gedwongen opname en dwangbehandeling. Wat betreft de zorg voor armen, is het de vraag in hoeverre armoede niet door de overheid zelf veroorzaakt wordt. Veel libertariƫrs verwachten dat door het stoppen van overheidsingrijpen een veel grotere welvaart kan worden bereikt. Door een goed functionerend innovatief bedrijfsleven worden voortdurend betere producten op de markt gebracht. Daarmee worden armen bijzonder geholpen, omdat zij daardoor producten kunnen aanschaffen die vroeger zelfs onbeschikbaar waren voor een koning. Technologische vooruitgang heeft daarom de potentie om armen op de lange termijn veel meer te helpen dan goedbedoelde uitkeringen en giften.
Alle inhoud is publiek domein.

Bezoek oude site
...