Welkom bij onze vraagbaak! Onbekend met het libertarisme? Hier een beknopte uitleg.

Wat is er mis met de Nederlandse democratie?

0 stemmen
gevraagd 22 april 2012 in Democratie door Infinity (376 punten)
hertagd 23 april 2012 door Infinity
   

1 Antwoord

0 stemmen
beantwoord 22 april 2012 door Infinity (376 punten)
bewerkt 18 mei 2013 door Infinity
  • Omdat waar u voor stemde nooit werkelijkheid wordt door coalitievorming. Beloftes kunnen nooit waargemaakt worden. Er bestaat dus geen tevreden kiezer.
    Het is alleen maar hypocriet om dan te gaan klagen over de politiek, want u heeft zelf dit systeem geaccepteert door te gaan kiezen en uw stem weg te geven aan een vertegenwoordiger.
  • Omdat er een niet-verkozen koning of koningin aan het hoofd van de democratische regering staat.
  • Omdat politici alleen korte termijn beleid van vier jaar uitvoeren en niet gebaat zijn bij stabiliteit op de lange termijn.
  • Omdat rechters in Nederland kunnen bepalen of een wet wel of niet geldig is. Niet de democratisch gekozen Tweede en Eerste Kamer dus.
  • Omdat er niet eens directe democratie is, zoals bijvoorbeeld bij een bindend referendum op volksinitiatief (BROV)
  • Omdat de regering voortvloeit uit de partijen die in de meerderheid zijn in de Tweede Kamer. De controlerende wetgevende macht zal dus niet snel de uitvoerende macht bekritiseren.
  • Omdat het vreemd is dat mensen boven de 18 wel mogen stemmen om zich dingen toe proberen te eigenen en mensen onder de 18 niet? Alle mensen kiezen namelijk altijd gewoon de zaken die voor hen het beste uitkomen.
  • Omdat ambtenaren en uitkeringsgerechtigden mogen stemmen. WC eend stemt voor WC eend. Ambtenaren zijn bijvoorbeeld tien maal vaker dan een gewone burger lid van een politieke partij (bron). Deze ambtenaren helpen dan ook graag mee bij het schrijven van de partijprogramma's (bron). De gewone burger valt bij deze regelzuchtigen en machtsuitbreiders in het niet.
Alle inhoud is publiek domein.

Bezoek oude site
...