Welkom bij onze vraagbaak! Onbekend met het libertarisme? Hier een beknopte uitleg.

In een anarchie geldt toch het recht van de sterkste?

0 stemmen
gevraagd 1 april 2012 in Anarchisme door Heisenberg (187 punten)
In een anarchie geldt toch het recht van de sterkste? Dan is er toch gewoon Darwiniaans survival of the fittest?
   

1 Antwoord

0 stemmen
beantwoord 16 maart 2013 door murray_roodbaard (252 punten)

Nee.

In anarchie, is NIEMAND in staat om middels politieke dwang zijn of haar wil op te leggen aan anderen. Voor zover iemand de "sterkste" is, is dat slechts door handelingen die in vrijheid en zonder dwang jegens anderen is voltrokken. Een dergelijke "sterkste" is volstrekt acceptabel. Die sterkste zou desondanks nog steeds geen "recht" hebben dat anderen niet hebben. Slechts privileges die op natuurlijke wijze, door vredig handelen, toegekomen zijn en slechts gelden zolang de vrije, vredige burger hen die privileges wil geven.

Stel daar tegenover elk politiek systeem waarbij er sprake is van politiek of fysieke dwang (alhoewel het eerste altijd leidt tot het tweede).

In een dictatuur geldt werkelijk het recht van de sterkste, omdat de dictator desnoods geweld uitoefent of ermee dreigt om zijn wil op te leggen.

In een democratie is het niet 1 persoon of een kleine groep, maar de meerderheid die - desnoods met geweld of dreiging met geweld door de staat - zijn wil aan de minderheid oplegt. In deze systemen hebben zij daadwerkelijk het RECHT van de sterkste, omdat de staat en zijn wetten de meerderheid het recht geeft zijn wil met dwang op te leggen. Probeer bijvoorbeeld maar om te weigeren belasting te betalen en zie wat er uiteindelijk kan gebeuren. Dan wachten zaken als inbeslagneming van prive-eigendom, geweld en/of gevangenneming en opsluiting. Het individu is het meest onderdrukte mens in elk politiek systeem, inclusief democratie. En iedere groep bestaat uiteindelijk uit individuen. Waar individuen worden onderdrukt, worden individuen onderdrukt. Waar groepen worden onderdrukt, zijn het nog steeds individuen die worden onderdrukt. En geen enkel mens in de wereld staat zo zwak onder een politiek systeem als het individu.

In anarchisme heeft niemand het recht of het initieren van dwang of geweld. Niet een individu, niet een minderheid en niet een meerderheid. Alles wat je doet is acceptabel mits je dit doet zonder enige vorm van fysieke dwang, of dreiging met fysieke dwang. Er is hier geen "recht" om de sterkste te zijn. Slechts een natuurlijke uitkomst van vredig en vrij handelen met anderen. Het individu wordt hier daadwerkelijk beschermd door het non-agressie principe.

Alle inhoud is publiek domein.

Bezoek oude site
...