Welkom bij onze vraagbaak! Onbekend met het libertarisme? Hier een beknopte uitleg.

Waarom zou men überhaupt anarchisme in overweging moeten nemen?

0 stemmen
gevraagd 22 oktober 2011 in Anarchisme door Infinity (376 punten)
Waarom zou men überhaupt anarchisme in overweging moeten nemen?
   

1 Antwoord

0 stemmen
beantwoord 22 oktober 2011 door Infinity (376 punten)

In tegenstelling tot de vele waarnemers van de geschiedenis, zien anarchisten een rode draad in de meeste problemen van de mensheid: de staat. Alleen al in de 20e-eeuw hebben overheden ruim 100 miljoen mensen vermoord, zij het in oorlogen, concentratiekampen, of door de mens gemaakte hongersnoden. En dit is slechts een voortzetting van een schijnbaar eindeloos historisch patroon: bijna sinds het begin van de opgetekende geschiedenis, hebben overheden bestaan. Zodra ze ontstonden, stonden ze een heersende klasse toe om te leven van de arbeid van de gewone mensenmassa; en deze heersende klassen hebben over het algemeen hun onrechtvaardig verkregen inkomen gebruikt om legers op te zetten en oorlog te voeren ten behoeve van een groter invloedsgebied. Tegelijkertijd hebben overheden altijd onpopulaire minderheden en dissidenten onderdrukt, net zoals de inspanningen van genieën en pioniers die de mensheid naar nieuwe intellectuele, morele, culturele en economische hoogten wilden brengen. Door de profijten van producenten over te dragen aan de heersende elite van de staat, hebben staten iedere stimulans voor voor economische groei op de lange termijn verworgen en dus de opgang van de mensheid uit armoede gesmoord. Tegelijkertijd hebben overheden wel altijd die profijten gebruikt om haar eigen macht te versterken.

Wanneer de staat zo een naaste oorzaak is van zoveel onnodige ellende en wreedheid, zou het dan niet wenselijk zijn om de alternatieven te onderzoeken? Misschien is de staat een noodzakelijk kwaad wat wij niet kunnen elimineren. Maar misschien is het eerder een overbodig kwaad welke wij accepteren uit traagheid, terwijl een totaal verschillende maatschappijvorm een grote verbetering zou zijn.

Vertaald uit Anarchist Theory FAQ van Bryan Caplan door Infinity
http://econfaculty.gmu.edu/bcaplan/anarfaq.htm

Alle inhoud is publiek domein.

Bezoek oude site
...