Welkom bij onze vraagbaak! Onbekend met het libertarisme? Hier een beknopte uitleg.

Voor of tegen "superprovincies" en "fusiegemeentes"?

0 stemmen
gevraagd 13 juli 2014 in Actueel door anoniem
Je zou zeggen dat dat minder overheid inhoudt.
   

3 Antwoorden

0 stemmen
beantwoord 20 augustus 2014 door Infinity (376 punten)
Wanneer men democratie accepteert, zou ik stellen dat kleinere gemeentes de voorkeur genieten omdat de macht dan iets dichter bij de burger ligt. Wanneer die verder weg ligt, is de verantwoording t.o.v. de burgers lager en staat de weg open voor nog meer regelgeving.

Qua kosten zou het beide kanten op kunnen denk ik. Minder kosten door meer verantwoording bij kleinere gemeentes of minder kosten door schaalvoordeel bij grotere gemeentes.
0 stemmen
beantwoord 21 juni 2015 door murray_roodbaard (252 punten)
Het betekent inderdaad minder overheid, in de zin dat (normaal gesproken) neerkomt op minder gemeentepersoneel.

Verder is het beter omdat meer gemeentes ook neerkomt op meer onderlinge concurrentie; het wordt makkelijker naar een gemeente te verhuizen die beter bij je idealen past.

Uiteindelijk zal het echter niet veel zoden aan de dijk zetten omdat alle gemeentes toch nog steeds vallen onder de autoriteit van de landelijke regering.
0 stemmen
beantwoord 22 december 2016 door vrijdenker (157 punten)
bewerkt 22 december 2016 door vrijdenker

Dat lijkt me niet. De grootte van de overheid is afhankelijk van hoeveel taken het heeft. Niet van de bestuurslagen.

Een idee hierachter is dat het moeilijk is voor kleine gemeenten om alle diensten te leveren. Maar waarom moeten alle gemeenten alle diensten leveren? Ik heb liever dat je door te kiezen waar je woont ook kunt kiezen voor meer of minder diensten, ook wel meer of minder overheid.

Daarbij blijkt het dat het samenvoegen van gemeenten helemaal geen geld oplevert. Ik verwacht dat dit komt door de grotere afstand tot de burger en het moeten aanbieden van meer diensten.

De superprovincie lijkt interessant omdat je minder politici nodig hebt om iets voor elkaar te krijgen. Maar ik heb liever meer vrijheid voor de mensen en minder voor de politici. Een super provincie vergroot wederom de afstand tot de burger. Het lijkt vooral te gaan over infrastructuur projecten waar sommige provincies soms moeilijk doen. Maar ipv ervan uit te gaan dat ieder project goed is en dat politici kleuters zijn waar je gewoon overheen moet walsen... Misschien zijn die infrastructuur projecten wel helemaal niet goed. Is het zo geweldig dat de politiek zo over de weerstand tegen de Betuwelijn heen heeft gewalst en alles 'voor elkaar' gekregen heeft?

Alle inhoud is publiek domein.

Bezoek oude site
...