Welkom bij onze vraagbaak! Onbekend met het libertarisme? Hier een beknopte uitleg.

Wat zijn de argumenten van minarchisten tegen het anarcho-kapitalisme?

0 stemmen
gevraagd 17 november 2011 in Anarchisme door Infinity (376 punten)
Wat zijn de argumenten van minarchisten tegen het anarcho-kapitalisme?
   

1 Antwoord

0 stemmen
beantwoord 17 november 2011 door Infinity (376 punten)

Waarschijnlijk kan de vroegste minarchistische kritiek op het anarcho-kapitalisme gevonden worden in Ayn Rand's essay "The Nature of Government". ("Minarchisme" pleit voor een "minimale" of nachtwakers staat, welke alleen voorziet in de politie, rechtbanken, een rechtssysteem en nationale defensie.) Haar kritiek bevatte vier essentiële argumenten. De eerste herhaalt in wezen Hobbes' opvatting dat de maatschappij zonder een regering zou instorten in gewelddadige chaos. De tweede was dat anarcho-kapitalistische politiebedrijven oorlog zouden gaan voeren op het moment dat er een geschil tussen twee verschillende beschermingsagentschappen zou ontstaan: "[S]tel Meneer Smith, een klant van regering A, vermoedt dat zijn buurman, Meneer Jones, een klant van regering B, hem beroofd heeft; een peloton van politie A gaat naar het huis van Meneer Jones en treft daar een een peloton van politie B, die het gezag van regering A niet erkennen. Wat gebeurt er dan? Vertelt u het maar." Haar derde argument was dat anarcho-kapitalisme een uiting van irrationele subjectivistiche epistemologie was die het mogelijk zou maken dat ieder voor zich kon beslissen of het gebruik van fysiek geweld gerechtvaardigd was. Tot slot was haar vierde argument dat aan het anarcho-kapitalisme een objectieve juridische code zou ontbreken (vermoedelijk betekenend: een zowel publiekelijk bekend en moreel geldig).

De argumenten van Rand werden beantwoord in een lange brief van Roy Childs: "Objectivism and the State: An Open Letter to Ayn Rand", waarin hij haar ervan probeert te overtuigen dat alleen de anarcho-kapitalistische positie in overeenstemming was met haar opvattingen over de immoraliteit van geweldsinitiatie. In het kort betoogde Childs dat, net zoals andere vrije-markt instituten, particuliere politie economische prikkels zouden hebben om hun taken vreedzaam en efficiënt uit te voeren: de politie zou van te voren onderhandelen over arbitragecontracten om zo precies de impasse waarvoor Rand vreesde te voorkomen, en een objectieve juridische code zou ontwikkeld kunnen worden door vrije-markt rechters. Childs betwistte ook sterk de claim van Rand dat anarcho-kapitalisme een relatie had met irrationalisme; een individu zou rationeel of irrationeel kunnen zijn in zijn oordeel om defensief geweld te gebruiken, net zoals een overheid rationeel of irrationeel tot een dergelijk oordeel zou kunnen komen. Zoals Childs vroeg, "Door welk epistemologisch criterium is een actie van een individu aan te merken als 'arbitrair', terwijl dat van een groep individuen op een of andere manier 'objectief' is?".

Robert Nozick lanceerde de andere beroemde poging om de anarcho-kapitalist te weerleggen op libertarische gronden. In principe stelde Nozick dat de levering van politie- en juridische dienstverlening een van nature geografisch monopolie was, en dat daarom een staat zou ontstaan ​​door de "onzichtbare hand" processen van de markt zelf. De details van zijn betoog zijn tamelijk complex: Nozick veronderstelde een recht, sterk betwist door andere libertariërs, om activiteiten die uitzonderlijk riskant voor anderen waren te verbieden; hij voegde daaraan toe dat de personen van zulk verboden acties recht hadden op schadevergoeding. Met behulp van deze twee principes beweerde Nozick dat het dominante beschermingsagentschap in een regio gerechtvaardigd was de concurrentie te verbieden op grond van het feit dat het "te riskant" was, en zou daarom uitgroeien tot een ultra-minimale staat. Maar op dit punt zou het verplicht zijn om de consumenten, voor wie het verboden was om concurrerende diensten te kopen, te compenseren; dit zou het doen in natura, door ze de toegang te geven tot zijn eigen politie en juridische dienstverlening waardoor het een minimale staat wordt. En geen van deze stappen schenden libertarische rechten, aldus Nozick.

Er zijn letterlijk tientallen anarchistische aanvallen op Nozick's afleiding van de minimale staat. Om te beginnen is er geen enkele staat ontstaan in de manier Nozick beschrijft, zodat alle bestaande staten onwettig zijn en nog steeds afschaffing verdienen. Ten tweede betwisten anarcho-kapitalisten Nozick's aanname dat verdediging een natuurlijk monopolie is en merken op dat de moderne veiligheids- en geschillenindustrie zeer gedecentraliseerd en concurrerend is. Tot slot verwerpen zij Nozick's principes van risico en beloning, waarbij zij stellen dat dit rechtstreeks zou leiden tot despotisme van het preventieve recht.

Vertaald uit Anarchist Theory FAQ van Bryan Caplan door Infinity
http://econfaculty.gmu.edu/bcaplan/anarfaq.htm

Alle inhoud is publiek domein.

Bezoek oude site
...