Welkom bij onze vraagbaak! Onbekend met het libertarisme? Hier een beknopte uitleg.

Is anarchisme hetzelfde als het socialisme?

0 stemmen
gevraagd 22 oktober 2011 in Anarchisme door Infinity (376 punten)
Is anarchisme hetzelfde als het socialisme?
   

1 Antwoord

0 stemmen
beantwoord 22 oktober 2011 door Infinity (376 punten)

Wanneer we de traditionele definitie van het socialisme accepteren - "het pleiten voor productiemiddelen als overheidseigendom" - lijkt het erop dat anarchisten per definitie geen socialisten zijn. Maar als we met socialisme iets meer insluitends bedoelen, zoals "pleiten voor een sterke beperking of afschaffing van prive-eigendom", dan wordt de vraag complexer.

Onder de tweede gegeven definitie, zijn sommige anarchisten socialisten, maar anderen niet. Buiten de Anglo-Amerikaanse politieke cultuur, is er een lange en nauwe historische relatie tussen de meer orthodoxe socialisten die pleiten voor een socialistische regering, en de anarchistische socialisten die verlangen naar een soort van gedecentraliseerd, vrijwillig socialisme. De twee groepen willen allebei het privé-eigendom ernstig beperken of afschaffen en vallen beide groepen dus onder de tweede definitie van het socialisme. Echter, de anarchisten willen zeker niet dat de overheid de middelen van de productie in bezit heeft, want zij willen überhaupt niet dat de overheid bestaat.

Het geschil van anarchisten met de traditionele socialisten - een geschil het best geïllustreerd door de bittere strijd tussen Karl Marx en Michail Bakoenin om de heerschappij in de 19e-eeuwse Europese arbeidersbeweging - is vaak omschreven als een meningsverschil over "middelen". Uitgaande van deze interpretatie, zijn de socialistische anarchisten en de staatssocialisten het erover eens dat een gemeenschappelijke en egalitaire samenleving wenselijk is, maar beschuldigen elkaar van het voorstellen van een ineffectief middel om dat te bereiken. Echter, dit onderschat waarschijnlijk het conflict, dat ook over meer fundamentele waarden gaat: socialistische anarchisten benadrukken de behoefte aan autonomie en het kwaad van autoritarisme, terwijl de traditionele socialisten hebben vaak dergelijke bezwaren gekleineerd als "bourgeois".

Wanneer we kijken naar de Anglo-Amerikaanse politieke cultuur, is het verhaal heel anders. Virulent anti-socialistisch anarchisme komt daar veel vaker voor, en dat is sinds het begin van de 19e-eeuw zo geweest. Groot-Brittannië was de thuisbasis van vele intens anti-socialistische quasi-anarchistische denkers van de 19e-eeuw, zoals Auberon Herbert en de vroege Herbert Spencer. De Verenigde Staten waren zelfs een nog vruchtbaardere grond voor individualistisch anarchisme: tijdens de 19de-eeuw kregen figuren als Josiah Warren, Lysander Spooner en Benjamin Tucker aandacht voor hun visie van anarchisme gebaseerd op de vrijheid van contract en privé-eigendom. En in de 20e-eeuw zijn denkers die woonachtig zijn binnen de Verenigde Staten de primaire ontwikkelaars en exporteurs van de anarcho-kapitalistische theorie geweest.

Toch hoort men niet te veel waarde aan deze geografische verdeling te hechten. Zowel de Franse anarchist Proudhon en de Duitse Max Stirner omarmden gemodificeerde vormen van individualisme, een aantal links-anarchisten (vaak Europese immigranten) bereikten bekendheid in de Verenigde Staten, en Noam Chomsky en Murray Bookchin, twee van de meest invloedrijke theoretici van het moderne links-anarchisme, verblijven beiden in de Verenigde Staten.

Vertaald uit Anarchist Theory FAQ van Bryan Caplan door Infinity
http://econfaculty.gmu.edu/bcaplan/anarfaq.htm

Alle inhoud is publiek domein.

Bezoek oude site
...