Welkom bij onze vraagbaak! Onbekend met het libertarisme? Hier een beknopte uitleg.

Wat is anarchisme? Welke overtuigingen delen anarchisten?

0 stemmen
gevraagd 22 oktober 2011 in Anarchisme door Infinity (376 punten)
Wat is anarchisme? Welke overtuigingen delen anarchisten?
   

1 Antwoord

0 stemmen
beantwoord 22 oktober 2011 door Infinity (376 punten)

Anarchisme wordt door The American Heritage College Dictionary omschreven als "De theorie of doctrine dat alle vormen van overheid onnodig, onderdrukkend, en ongewenst zijn en afschaft moeten worden." Het anarchisme is een negatief; het heeft dat ene ding, namelijk dat de overheid slecht is en afgeschaft moet worden. Afgezien van dit definiërend dogma, zal het moeilijk zijn om een geloof te vinden dat alle anarchisten delen. Net zoals atheïsten elk standpunt consistent met het niet-bestaan van God kunnen ondersteunen of bestrijden, kunnen anarchisten - en dat gebeurd ook - al-dan-niet alle standpunten omarmen die in overeenstemming zijn met het niet bestaan van de staat.

Zoals verwacht kon worden, zijn verschillende anarchistische groepen constant bezig om andere anarchisten met verschillende opvattingen als anders te definiëren, net zoals veel Christenen zeggen dat hun sekte het enige "ware" Christendom is en vele socialisten zeggen dat hun socialisme het enige "echte" socialisme is. [..] (NB Op de voorgaande definitie is verschillende keren kritiek geleverd. Om mijn Appendix te lezen over het definiëren van anarchisme, klik hier.)

Vertaald uit Anarchist Theory FAQ van Bryan Caplan door Infinity
http://econfaculty.gmu.edu/bcaplan/anarfaq.htm

Alle inhoud is publiek domein.

Bezoek oude site
...